Spolehlivý partner

Geocentrum

Naše služby zákazníkům

Geodetické služby

Více informací

Geodetické služby

Zaměření podkladů pro projekt
Zpracování geometrických plánů
Zaměření skutečného provedení stavby
Geodetické práce v investiční výstavbě
Vytyčování hranic pozemků a staveb
Zaměření polohopisu, výškopisu
Dokumentace inženýrských sítí

Více informací

Geodetické služby

Zaměření podkladů pro projekt
Zpracování geometrických plánů
Zaměření skutečného provedení stavby
Geodetické práce v investiční výstavbě
Vytyčování hranic pozemků a staveb
Zaměření polohopisu, výškopisu
Dokumentace inženýrských sítí

Více informací

Projekční činnost

Více informací

Projekční činnost

Vodní stavby
Stavby krajinného inženýrství
Dopravní stavby
Projekce v oblasti veřejné zeleně
Pozemkové úpravy
Studie odtokových poměrů
Vyhodnocení erozní stability území
Analýzy stávajícího stavu území

Více informací

Projekční činnost

Vodní stavby
Stavby krajinného inženýrství
Dopravní stavby
Projekce v oblasti veřejné zeleně
Pozemkové úpravy
Studie odtokových poměrů
Vyhodnocení erozní stability území
Analýzy stávajícího stavu území

Více informací

Mapové analýzy a tisky

Více informací

Mapové analýzy a tisky

Hospodářské mapy
Mapy erozní ohroženosti
Vyhodnocení vlastnictví
Mapy honebních společenstev
Knihy plánů a inženýrských sítí
Záborové elaboráty
Tiskové výstupy na různé materiály

Více informací

Mapové analýzy a tisky

Hospodářské mapy
Mapy erozní ohroženosti
Vyhodnocení vlastnictví
Mapy honebních společenstev
Knihy plánů a inženýrských sítí
Záborové elaboráty
Tiskové výstupy na různé materiály

Více informací

Pasporty

Více informací

Pasporty

Pasporty komunikací
Pasporty průmyslových areálů
Pasporty zemědělských středisek
Pasporty hřbitovů
Analýza vlastnické struktury území
Prezentace výsledků ve webové mapové aplikaci – mapový server
Správa dokumentů

Více informací

Pasporty

Pasporty komunikací
Pasporty průmyslových areálů
Pasporty zemědělských středisek
Pasporty hřbitovů
Analýza vlastnické struktury území
Prezentace výsledků ve webové mapové aplikaci – mapový server
Správa dokumentů

Více informací

30 let stability a inovací

Letos v březnu jsme oslavili 30. výročí založení společnosti Geocentrum spol. s r.o. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli za poslední tři desetiletí rozvíjet v oblastech software, geodézie, projekce a geomatiky. K výročí jsme vydali kroniku firmy a uspořádali oslavu, která proběhla v reprezentativních prostorách Domu u parku v Olomouci.

Program GC ÚPRAVY®

Informační systém pro zemědělství přináší řešení pro úseky evidence a nákupu půdy, rostlinné výroby, evidence zvířat.

více informací

DTM ČR

Digitální technická mapa zmapuje především technickou a dopravní infrastrukturu a situaci kolem veřejného prostoru. Týká všech vlastníků, správců a provozovatelů inženýrských sítí. Ti mají povinnost sdílet data o své infrastruktuře.

více informací

Vyhledání inženýrských sítí

Nabízíme řešení specializované na lokální zjišťování polohy inženýrských sítí pod zemí pomocí georadaru.

více informací

Mapový server

Webová mapová aplikace, která zpřístupňuje prostorová data pro prohlížení bez nutnosti nákupu specializovaného softwaru.  Webový mapový klient nabízí přehledné rozhraní, které umožňuje práci s prostorovými (geografickými) daty.

Obory použití: stavebnictví, státní správa, průmyslové areály, zemědělské areály.

více informací

3D Skenování

3D laserové skenování zajistí efektivní nasnímání prostorové reality při dodržení geodetické přesnosti. Metoda je vhodná pro dokumentování skutečného stavu budov, rychlý sběr podkladů pro projekt při rekonstrukci budov, zaměřování fasád či rozlehlých historických nebo průmyslových objektů.

více informací

Geomatické služby

Jsme členem Asociace podnikatelů v geomatice. Geomatika je technický interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat a informací.

více informací

 
 

Mosquito

Webová aplikace určená pro mapování a pomoc s likvidací líhnišť komárů.

Aplikace je zpracována ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a obcemi v Litovelském Pomoraví. Webový klient nabízí přehledné rozhraní, které umožňuje sběr dat a práci s daty líhnišť komárů.

více informací

 

 

Reference a spolupráce

agromerin
czu
eurovia
mzlub
rsd
strabag

© 2024 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz