Geocentrum spol. s r.o.

Vítejte u společnosti Geocentrum,

Vítejte u společnosti Geocentrum,

v našich produktech pro Vás propojujeme znalosti z několika specializovaných oborů – geodézie, projekce, software. Zkušenosti z těchto oborů jsou jednotlivými týmy využívány při návrhu a realizaci zadání našich klientů. Umíme se společně s Vámi učit a přizpůsobit novým podmínkám. Museli jsme to již mnohokrát dokázat, všechny činnosti kontinuálně zajišťujeme více jak 25 let. Společnost aktivně podporuje své odborníky k využití inovativních řešení při plnění cílů našich zákazníků. Snažíme se o každého zákazníka dlouhodobě pečovat a umožnit tak jeho udržitelný rozvoj, na poli nových technologií i dlouhodobého vzdělávání.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Certifikáty

 

Certikát ISO 9001:2016
Certikát ISO 14001:2016
Certikát ISO 45001:2018

Vedení firmy stanovilo konkrétní cíle a plány v oblasti kvality produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, sledovány a zlepšovány to vše s ohledem na životní prostředí.

Autorizace v oborech

Autorizovaný geodet, projektování pozemkových úprav. Projektování dopravních staveb (nekolejová doprava). Projektování územních systémů ekologické stability. Projektování staveb vodního hospodářství. Projektování staveb krajinného inženýrství. Ověřování výsledků zeměměřických činností.

Registrovaný poradce Mze v oblasti:

Rostlinná výroba, ekologické zemědělství, ochrana půdy proti erozi, živočišná výroba.

Reference

Skanska
logo-metrostav
image
ddefault
ČD-logo-621x201
Agro2000
strabag
usovsko
rsd
eurovia
agromerin

Grantové projekty a spolupráce

czu
mzlub
UniverzitaPalackeho
prefarm
evropskysocialnifond
asociacepu

© 2024 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz