Geomatické služby

Podívejte se na videa a zjistěte více o geomatice

Podívejte se na videa a zjistěte více o geomatice

Geomatika zahrnuje geodézii, inženýrskou geodézii, mapování, kartografii, fotogrammetrii, dálkový průzkum Země, tvorbu bází prostorových dat, geografických informačních systémů a informační modelování staveb (BIM).

Představujeme Asociaci podnikatelů v geomatice

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) je sdružení podnikatelů, působících v oboru geodézie, geoinformatiky a pozemkových úprav.

BIM (Building Information Modelling) – Informační modelování staveb

BIM je kolaborativní metoda, která pomocí digitálního modelování a prací s aktuálními a všemi stranami projektu sdílenými informacemi umožňuje optimalizaci stavebního procesu a efektivní provoz.

Digitální technická mapa (DTM)

Je to největší projekt v geomatice posledních desetiletí. Je klíčovou součástí geodatové základny na území České republiky - obsahuje prvky polohopisu, inženýrské sítě a výškopis - vzniká využitím existujících dat a postupným přidáváním dat novýchstavebního procesu a efektivní provoz.

Pozemkové úpravy

Příroda odpradávna umožňuje člověku život, ale také mu ukazuje svou sílu. Lidé se snaží přírodu přetvářet a přizpůsobovat svým potřebám. Působením člověka a přírodních sil dnes čelíme mnoha změnám přírodních procesů. Chceme-li předat dalším generacím přírodu živou, začněme se o ni starat. Jedním z účinných nástrojů péče o krajinu jsou POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Je potřeba je dělat kontinuálně a profesionálně.


© 2024 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz