3D Skenování

3D laserové skenování

3D laserové skenování umožňuje rychlý sběr dat při dodržení geodetické přesnosti. Metoda je vhodná pro dokumentování skutečného stavu budov, rychlý sběr podkladů pro projekt při rekonstrukci budov, zaměřování fasád či rozlehlých historických nebo průmyslových objektů. Dále může navázat dokumentace skutečného provedení stavby. Používáme profesionální přístroje Leica Geosystems. Výsledkem zpracování je kvalitní nasnímání 3D reality v krátkém čase a následná tvorba 3D modelů.

Pasportizace budov

 

 • Kompletní zpracování pasportu administrativních budov, průmyslových hal, výrobního zázemí
 • Vyhotovení 3D dokumentace na základě pořízeného mračna bodů v odpovídající přesnosti pro každou konkrétní aplikaci k dalšímu využití
 • Vyhotovení odvozené 2D dokumentace – podélných a příčných řezů objektu
 • Výstupy pro produkty Autodesk AutoCAD AEC, Bentley Microstation Civil a příslušné nadstavby těchto produktů

 

3D modelování

 

 • Zpracování a integrace měřených dat do projektu, porovnání skutečného stavu realizace na projekt, příprava dat pro BIM
 • 3D vizualizace objektů
 • Vytvoření řezů dle jednotlivých os porovnání na projektová data, výpočty a popis odchylek
 • Vyhodnocení výškových rozdílů, rovinatosti, sklonu z vyhotoveného DTM

 

3D výpočty a analýzy

 

 • Výpočty kubatur
 • Tvorba vrstevnicového plánu z DTM
 • Výpočet svodnic z DTM
 • Čištění 3D dat od nechtěných objektů, optimalizace cloudu, export do různých formátů pro další zpracování
 • Export do 3D PDF dokumentů

 

Integrace digitálních výstupů

 

 • Kompletní zpracování údajů zákazníka, včetně případné majetkoprávní dokumentace, za účelem dlouhodobé evidence a využití v budoucí investiční činnosti
 • Technická mapa závodu
 • 3D model výrobních prostor
 • Stavební a projektová dokumentace, vše v jednom místě v rámci aplikace správy dokumentů a mapového serveru
 • Publikace údajů pro webové prostředí všem autorizovaným pracovníkům zákazníka
 • Dozorová činnost v rámci výstavby, tvorba průběžné provozní dokumentace a její publikace

 

Dokumentace výrobní haly

 

Dokumentace výrobní haly

Pro našeho zákazníka PREFA PECINA s.r.o. proběhlo vyhotovení operativní dokumentace výrobní haly betonárny.
Reálné vyhodnocení poškození větrem, zpracování odvozených podkladů pro pojistnou událost a podklad pro projektovou přípravu opravy.
Doba zpracování 2 dny.
 

Zpracování kompletní 3D dokumentace administrativní budovy

 

Zpracování kompletní 3D dokumentace administrativní budovy

Pro významného obchodního partnera Reticulum a.s. proběhlo zpracování kompletní 3D dokumentace administrativní budovy ZD Tršice. 3D i 2D stavební dokumentace včetně okolí objektu.
Pro účely projektové přípravy rekonstrukce. Doba zpracování v terénu 2 dny, následné zpracování do podoby podkladu stavební dokumentace 2 měsíce.


© 2024 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz