Mapové analýzy a tisky

Provádíme zpracování vyhodnocení a tisk nejrůznějších typů map.

Zpracujeme a vytiskneme pro vás mapy dle vašeho zadání. Jsme schopni mapy vytisknout na běžný papír a fotopapír až do šířky 1m a délky 30m. Kromě toho jsme schopni vytisknout mapy na speciální plastové desky a fólie

Pro koho tiskneme?

 

Zemědělské podniky

Zemědělským podnikům připravíme a vytiskneme mapy s vyhodnocením vlastnictví, plodinové mapy, hospodářské mapy s půdními bloky, katastrální mapy, erozní mapy.

 

Obce

Obcím vytvoříme mapy s vyhodnocením vlastnictví. Mapy a přehledy obecních pozemků pod půdními bloky uživatelů zemědělské půdy. Zpracujeme mapy pasportů.

 

Průmyslové areály

Zpracování technické mapy podniku, průmyslového areálu. Vyhodnocení z dostupných mapových podkladů, propojení na databázi a následné individuální vyhodnocení a publikace výsledků.

 

Honební společenstva

Připravíme dokumentaci pro vedení povinné evidence honebního společenstva, uživatele honiteb. Tiskové výstupy, mapy a další zpracování dle potřeby objednatele.

 

Ukázka hospodářské mapy

Ukázka hospodářské mapy

s podkladem letecké mapy, základní mapy nebo katastrální mapy.

 


© 2024 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz