Pasportizace majetku

Nabízíme zpracování pasportů

pro nejrůznější druhy hmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Zajistíme pasportizace obecního majetku (komunikací, dopravního značení, hřbitovů), průmyslových nebo zemědělských areálů.

Tiskové a digitální výstupy pasportů

 

Tiskové výstupy


Pasport je zpracován do přehledných tabulek a svázán v kroužkové vazbě.

Součástí pasportu jsou také tisky map. Zpracování mapových výstupů je provedeno na velkoformátové tiskárně. Tisky mohou mít šířku až 1 m a délku, v případě potřeby, i několik metrů.

 

Výstupy do mapového serveru


Hotový pasport také zpracujeme do webového mapového serveru. Kdykoliv pak máte přístup k datům pasportu pomocí počítače. K vybraným údajům lze omezit přístup pomocí přihlašovacích údajů.

 


© 2023 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz