Mosquito

líhniště komárů

Mosquito - líhniště komárů

Webová aplikace určená pro mapování a pomoc s likvidací líhnišť komárů v Litovelském Pomoraví.

Aplikace je zpracována ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a obcemi v Litovelském Pomoraví.

Webový klient nabízí přehledné rozhraní, které umožňuje sběr dat a práci s daty líhnišť komárů.

Líhniště komárů jsou graficky vyznačeny v mapovém serveru.

K mapové části je připojena přehledná datábáze s podrobnými informacemi o komářích lokalitách.

 


© 2024 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz